Παναγία η Λαμπηνή

Βρίσκεται στο μέσον του χωριού Λαμπηνή, 25 χλμ. νότια του Ρεθύμνου, κοντά στο Σπήλι.

Ο ναός λειτούργησε πιθανόν ως επισκοπή Λάμπης, από την οποία ενδεχομένως πήρε και το όνομά του. Το όνομα Λαμπηνή αναφέρεται και στην τοιχογραφία της Παναγίας Πλατυτέρας στην κόγχη του ιερού.

Η ιστορία της εκκλησίας συνδέεται με βιοπραγίες των Τούρκων το 19ο αιώνα Στις 20 Ιανουαρίου 1829, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, οι Οθωμανοί ζήτησαν από τους Χριστιανούς να παραδοθούν και όταν αυτοί αρνήθηκαν, μπήκαν στον ναό, έσφαξαν και έκαψαν όλους τους άντρες, ενώ μετέφεραν τις γυναίκες στο Ρέθυμνο που τις πούλησαν ως σκλάβες.

Ο Ναός χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα. Είναι τετράστυλος σταυροειδής με τρούλο και φέρει εντυπωσιακό καμπαναριό.

Εσωτερικά ο Ναός είναι τοιχογραφημένος σε τέσσερα στρώματα. Το πρώτο στρώμα σώζεται κυρίως στο ιερό, χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα και αποτελεί καλό δείγμα της κομνήνειας ζωγραφικής παράδοσης. Το δεύτερο ανήκει στα μέσα του 13ου αιώνα και εντοπίζεται στη δυτική πλευρά του ναού. Το τρίτο χρονολογείται στις αρχές του 14ου αιώνα και καλύπτει κυρίως τα προηγούμενα με σκηνές από τη ζωή της Παναγίας και του Χριστού καθώς και τη Δευτέρα Παρουσία. Σε αυτό αναπαρίσταται ο κτήτορας Ιωάννης Καψόδασης με επιγραφή του 1301. Τέλος, το τέταρτο στρώμα περιλαμβάνει μερικές σκηνές του θεομητορικού κύκλου και τον Άγιο Ευστάθιο, ενώ χρονολογείται στο πρώτο μισό του 15ου αιώνα.