Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αλμυρίδας

Πρόκειται για τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική του δεύτερου μισού του 6ου αιώνα. Σώζει ψηφιδωτό δάπεδο στο κεντρικό κλίτος. Ανήκει στον τύπο της βασιλικής με εγκάρσιο κλίτος και νάρθηκα. Ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της βασιλικής μεταξύ 1974-1989, από την 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.