Μονή Απεζάνων

Λέγεται και Απεζωνών και είναι η μεγαλύτερη από τις ιστορικές μονές των Αστερουσίων. Κατά την παράδοση ιδρύθηκε από μοναχούς του Αγίου Αντωνίου στο Αγιοφάραγγο. Έχει φρουριακή μορφή, κληροδότημα των Ενετών και καταστράφηκε από τους Τούρκους το 1827.